Profilaktyka jodowa – broszura informacyjna

W związku z przeprowadzoną akcją dystrybucji preparatu ze stabilnym jodem do gminnych punktów dystrybucji w załączeniu przekazuję (w wersji elektronicznej) opracowaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Zdrowia, Główny Inspektorat Farmaceutyczny oraz Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych broszurę informacyjną.