XXVI Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do współorganizacji i uczestnictwa w XXVI Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym dla uczniów szkół ponadpodstawowych województwa świętokrzyskiego, który odbędzie się 15.03.2024 r. o godz. 10.00 w świetlicy Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach przy ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8. W tym samym dniu nastąpi ogłoszenie wyników.

Podobnie jak w latach poprzednich, zmagania ortograficzne mają mobilizować młodzież do pracy nad doskonaleniem umiejętności poprawnego pisania.

Każda szkoła, bez względu na to, czy jej nauczyciele są organizatorami Konkursu, czy też nie, może zgłosić do potyczek ortograficznych trzech uczniów. W finale nie mogą uczestniczyć laureaci poprzednich edycji Konkursu.

Zgłoszenia udziału w Konkursie można dokonywać drogą listową na adres szkoły z dopiskiem „Konkurs Ortograficzny” , drogą internetową: sekretariat@zse-kielce.edu.pl lub za pomocą telefonu 413680570.

Organizatorzy konkursu : poloniści Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach

Regulamin Konkursu

Eliminacje klasowe:
a/ Poza indywidualnie przygotowanymi ćwiczeniami ortograficznymi, nauczyciel wprowadza w każdej klasie trzy dyktanda dziesięciominutowe.
Oceniane są one w postaci punktów ujemnych.

b/ We wszystkich klasach przeprowadzone jest dyktando półgodzinne.
Oceniane podobnie jak poprzednie.
Trzy osoby w każdej klasie, o najmniejszej ilości punktów karnych ze wszystkich dyktand, przechodzą do etapu międzyszkolnego.

Etap międzyszkolny:

a/ Sumuje się ilość punktów otrzymanych przez uczniów każdej klasy.
Porównuje się wyniki z tego samego poziomu. Porównuje się także ilość punktów u indywidualnych uczniów.

Etap międzyszkolny (Finał)
Dyktando (30-40 minut) dla najlepszych uczniów ze zgłoszonych do konkursów szkół. Przewidywany termin tej części zawodów: marzec (bieżący rok szkolny).

Szkoły zgłaszają do trzech kandydatów, którzy nie są laureatami z lat poprzednich.

Dla laureatów tego etapu organizatorzy konkursu przygotowują nagrody rzeczowe.