Porozumienie z Wojskową  Akademią Techniczną w Warszawie

05.12.2023r.  – W. Zaucha dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych –  z nadzieją na obopólne korzyści, podpisał w imieniu społeczności szkoły porozumienie z Wojskową  Akademią Techniczną w Warszawie..
Jesteśmy przekonani, że współpraca dwu, tak znamienitych placówek edukujących młodych ludzi, zaowocuje i przyniesie wiele korzyści.
Wierzymy, że podpisane porozumienie o współpracy stwarza nowe możliwości edukacyjne dla uczniów naszego Technikum i mamy nadzieję, że w pełni zostaną one wykorzystane. Natomiast WAT będzie
mógł pozyskać spośród naszych absolwentów przyszłych studentów.