WYBORY DO MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA KIECE


28 listopada br. odbyły się w „Elektryku” wybory do MRM.
Spośród 5 kandydatów, największe poparcie uzyskał PIOTR GORAJSKI z klasy 3F, tym
samym został wybrany na Radnego Młodzieżowej Rady Miasta Kielce. Gratulacje!!!
Szczegółowe wyniki głosowania poniżej.
Protokół z wyborów do wglądu w gablocie SU.
Frekwencja wyborcza wyniosła 27,63% !!!