• Slider_11Listopada

    17 kwietnia 2018 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w tradycyjnym - dwunastym już spotkaniu Prezydenta Kielc – Wojciecha Lubawskiego z uczniami kieleckich szkół ponadgimnazjalnych. Spotkanie odbyło się w Pałacyku Zielińskiego, gdzie oprócz kilkudziesięciu uczniów , obecni byli także nauczyciele. Naszą szkołę reprezentowali Karol Gajek z klasy 1 g, Jakub Klimontowicz z 1 a oraz Maciej Rej – również z 1 a. W spotkaniu uczestniczyli też Dominik Rapcia z 3 f i Oskar Szymoniak z 1 a. Do udziału w spotkaniu przygotowała uczniów i również uczestniczyła w nim Teodozja Dymek. Pytania zadawane Panu Prezydentowi były bardzo różne; niektóre – dość osobiste np. o ulubionych aktorów , czy najciekawsze zwiedzone miejsca na świecie, a inne dotyczyły życia zawodowego.

Nasi uczniowie zapytali Pana Prezydenta m.in.  o plany miasta dotyczące rozwiązania trudności komunikacyjnych poprzez budowę linii tramwajowej, ( zbyt droga inwestycja), o plany przekształcenia zalewu w miejsce rekreacji i wypoczynku dla Kielczan,  ( kiedyś należy podjąć ten temat) , o ocenę  - z perspektywy czasu – decyzji o sprzedaży przez miasto – akcji Korony Kielce ( klub – zdaniem Prezydenta – jest teraz lepiej zarządzany przez fachowców).  Na pytanie – czy Pan Prezydent będzie kandydował w najbliższych wyborach samorządowych – nie było jednoznacznej odpowiedzi.  Natomiast  Pan Prezydent stwierdził , że nie widzi siebie ani w polskim parlamencie , ani w Parlamencie Europejskim.

Spotkanie trwało ponad dwie godziny i przebiegało w bardzo sympatycznej atmosferze. Pokazało Prezydenta Kielc z różnych stron - nie tylko z tej urzędowej.

   Dnia 17.04.2018r. uczniowie klasy 2B uczestniczyli w zorganizowanej przez p. Elżbietę Ptak  wycieczce przedmiotowej z WoK. Przybyli do Galerii Sztuki Współczesnej  Winda, na wernisaż prac tegorocznych dyplomantów -Państwowego Liceum Plastycznego w Kielcach - inspirowanych dziedzictwem kulturowym Armenii  oraz jej bogatą tradycją zdobniczą. Tutaj uczniowie  zapoznali się z różnymi technikami i  formami prac artystycznych.  Na wystawie  zobaczyli m.in.: chaczkar- kamienny krzyż ormiański, portrety wykonane w technice olejnej, prace iluminatorskie, tkaniny artystyczne, biżuterię i naczynia ceramiczne oraz meble artystyczne z bogatą ornamentyka ormiańską.

  Po wystawie oprowadził nas artysta plastyk, nauczyciel klasy dyplomowej tegoż liceum, który wprowadził nas w sztukę Armenii pokazując miedzy innymi   geopolityczne losy tego kraju. Nasi uczniowie  poznali  technikę wykonywania rzeźby w kamieniu i technikę iluminatorską. Misterne i pełne kunsztu iluminatorskie prace wykonane na papierze i desce  długo przykuwały uwagę młodzieży i najbardziej ją zachwyciły.

10.04.2018r uczniowie klas 2A,2B,2G,2H uczestniczyli w zorganizowanej przez
p. Małgorzatę Łatkowską wycieczce przedmiotowej z geografii do Kopalni Soli Bochnia - wpisanej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W czasie wycieczki zapoznali się z geologią powstania podkarpackich złóż solnych oraz historią eksploatacji soli kamiennej w Polsce.

     Po zameldowaniu się w kopalni cała grupa wraz z przewodnikami zjechała 300m pod ziemię górniczą windą. Na dole czekała kolejka, która zawiozła nas na pierwszy punkt zwiedzania. W kopalnianych ciemnościach przez kolejne 3 godziny poznawaliśmy historię jednego z najstarszych zakładów górniczych w Europie. Podczas wędrówki natknęliśmy się na sporą ilość korytarzy, grot, kaplic oraz multimedialnych ciekawostek, które zrobiły na nas duże wrażenie. Warto zaznaczyć, że znajduje się tam Kaplica, przez którą przebiegają tory kolejowe.

Naszą wycieczkę udokumentowała na zdjęciach p. Anna Ilcewicz-Golda.

12.kwietnia 2018r.nauczyciele mogli uczestniczyć w lekcji otwartej z geografii przeprowadzonej przez Panią Katarzynę Ciszewską.Temat lekcji stanowiło ciekawe i niezwykle aktualne zjawisko globalizacji,jej przyczyny i skutki .Celem zajęć było zapoznanie uczniów z przejawami globalizacji,przedstawienie korzyści i strat wynikających z tego procesu.Różnorodne metody pracy:mapa skojarzeń,film,dyskusja nie tylko uatrakcyjniły lekcję ,ala przede wszystkim ułatwiły zdefiniowanie pojęcja globalizacji i dostrzeżenie wielu aspektów tego zjawiska.Pani Katarzyna Ciszewska w prezentowaną tematykę uczniów i uczestniczących w zajęciach pedagogów wprowadzała w sposób mocno angażujący intelekt, a wszystko odbywało się w miłej i przyjaznej atmosferze.

Z zaproszenia Pani Ciszewskiej skorzystały Panie M.Paprocka-Woć,E.Miszczyk,E.Ptak i T.Dymek.

Dodatkowe informacje