• WiFi_Slider

W dniu 24 lutego 2017r uczniowie Technikum nr 4 im. Ryszarda Kaczorowskiego wzięli udział w dniu Otwartym Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Politechniki Świętokrzyskiej. Uczniowie z klas 4A, 4B, 4F, 4H uczestniczyli w wykładach i warsztatach w czasie których mieli okazję poznania następujących zagadnień:

 

1. Co to jest budynek inteligentny i samowystarczalny energetycznie?

2. Zbieranie danych o powierzchni terenu – zdjęcia fotogrametryczne z wykorzystaniem drona.

3. Skanowanie laserowe – chmura punktów – wirtualny model obiektu.

4. Laserowy tachimetr elektroniczny – jak precyzyjnie zmierzyć kąt i odległość.

5. Trzymaj ciepło! – termowizja i jej zastosowania.

6. Odnawialne źródła energii w praktyce (w tym m.in. zwiedzanie inteligentnego budynku Energis).

 

Organizatorem wycieczki była Pani Dyrektor Anna Baran a opiekę nad poszczególnymi grupami uczniów ZSE sprawowali: Z. Jaszczyk, K. Witkowski, A. Mroczek, M. Cedro, M. Makuła, D. Wilczkowski. Opiekunem naukowym była dr inż. E.Zender-Świercz z Katedry Fizyki Budowli i Energii Odnawialnej, organizacyjną pomoc zapewniał mgr M. Paszkiewicz.

erasmus pObie grupy uczniów wyjeżdżających w maju br. na praktykę zagraniczną do Lizbony, Portugalia odbyli także szybki kurs języka portugalskiego z native speakerem - Eduardą Leme Bertholino. Warsztaty językowe spotkały się z wielkim entuzjazmem uczestników oraz Eduardy w roli nauczyciela.  Teraz każdy z "lizbończyków" potrafi zapytać o drogę lub kupić w sklepie coś dla siebie

W najbliższy piątek tj. 24 lutego 2017 w ramach współpracy naszej szkoły z Politechniką Świętokrzyską w Kielcach nasi uczniowie uczestniczyć będą w wykładzie i warsztatach w czasie Dnia Otwartego Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki.

Od 13.02.2017 w naszej szkole goszczą wolontariuszki z międzynarodowej organizacji studenckiej AIESEC: Eduarda Leme Bertholino z Brazylii oraz Susan–Weishan Jiang z Chin, która dołączyła nieco później. Wizyta ma na celu przeprowadzenie warsztatów językowych, w których udział biorą uczniowie ZSE oraz nauczyciele języka angielskiego i przedmiotów zawodowych. Dzięki takiej formie uczniowie rozwijają umiejętności językowe w trakcie dyskusji oraz podczas prezentacji wolontariuszek dotyczących: środowiska geograficznego, historii, kultury, obyczajów oraz systemu edukacji w Brazylii i Chinach. Uczniowie ZSE chętnie rewanżują się informacjami o naszym kraju. 

Warsztaty stanowią wspaniałą okazję do rozwijania kluczowych kompetencji z języka angielskiego, a także otwarcie na inne kultury i nowe znajomości. Spotkaniom towarzyszy wielki entuzjazm, szczególnie podczas nauki języka portugalskiego udzielanej przez Eduardę. Uczniowie ZSE odwdzięczają się lekcjami języka polskiego dla wolontariuszek.  Z pewnością będzie to wartościowe doświadczenie dla społeczności naszej szkoły, jak również dla studentek z AIESEC.

Wsparcia całej akcji udziela Dyrekcja naszej szkoły.

Opiekun wolontariuszek: Martyna Patyńska

Dodatkowe informacje