• WiFi_Slider

Erasmus+, partnerska współpraca szkół – nabór uczniów do projektu.

Numer projektu: 2018-1-PL01-KA202-050924

Tytuł: „Międzynarodowa współpraca szkół szansą na lepszą edukację zawodową”

Uwaga: rozpoczynamy nabór uczniów na krótkie wyjazdy typu: mobilnośd łączona osób w trakcie kształcenia zawodowego do szkół partnerskich w Sewilli, Hiszpania i Lizbonie, Portugalia.

Partnerami w projekcie są: szkoła Colegio Salesiano Santísima Trinidad z Sewilli w Hiszpanii i CINEL - Centro de Formação Profissional da Industria Eletronica, Energia, Telecomunicações, e Tecnologias de Informação z Lizbony w Portugalii. Dodatkowym partnerem w projekcie jest firma szkoleniowa IBD Solutions Limited z Portsmouth w Anglii, gdzie będą się odbywać szkolenia językowe dla nauczycieli.

Celem projektu jest rozwinięcie współpracy z wymienionymi szkołami zawodowymi w Hiszpanii i Portugalii, w celu podniesienia kwalifikacji i umiejętności uczestników projektu, wymiany doświadczeń oraz metod nauczania w szkolnictwie zawodowym oraz współpracy w dziedzinie organizacji krótkich programów szkoleniowych dla pracowników ZSE oraz kilkudniowych staży zawodowych typu: „mobilność łączona” dla uczniów wszystkich szkół partnerskich.

Projekt zakłada kilka obszarów współpracy z których najważniejszym jest stworzenie wspólnej szkoleniowej platformy internetowej na której nauczyciele przedmiotów zawodowych będą dzielili się dobrymi praktykami z pracy nauczycielskiej. Planowane jest też stworzenie strefy ogólnego dostępu oraz strefy ucznia.

Ilość miejsc dla uczniów w roku szkolnym 2018/2019:

4 miejsca na wyjazd do Sewilli, Hiszpania, w dniach: 21.02.2019- 26.02.2019 (plus dwa dni na podróż)

4 miejsca na wyjazd do Lizbony, Portugalia, w dniach: 24.03.2019 – 29.03.2019 (plus dwa dni na podróż)

Podczas wyjazdu uczniowie będą uczestniczyli w zajęciach przedmiotowych prowadzonych w szkole partnerskiej (w j. angielskim), spotkaniach z młodzieżą z Hiszpanii i Portugalii oraz odbędą wycieczki kulturowe po w/w miastach.

W celu przystąpienia do projektu należy:
1. Uważnie przeczytać Regulamin rekrutacji dla uczniów ZSE
2. Wypełnić Deklarację przystąpienia do projektu i przedłożyć ją do opinii wychowawcy klasy
3. Wychowawca klasy rekomenduje jedną osobę z klasy do uczestniczenia w projekcie do dnia 07.11.2018r. i przekazuje wszystkie deklaracje koordynatorowi projektu, Bożenie Legenc.
4. Komisja Rekrutacyjna wybiera uczestników wyjazdu, którzy zostaną powiadomieni o wynikach szkolną pocztą elektroniczną do dnia 09.11.2019r.

Regulamin rekrutacji dla uczniów ZSE znajduje się TUTAJ

Deklarację przystąpienia do projektu znajduje się TUTAJ

 

Projekt: „Międzynarodowa współpraca szkół szansą na lepszą edukację zawodową”
nr 2018-1-PL01-KA202-050924
KA2- Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk
KA202- Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych

 

W dniu 18 października 2018r. w Szkole Podstawowej Integracyjnej  nr 11 w Kielcach odbyła się X edycja Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Adrian Ardasiński ( klasa 4h) oraz Jakub Jagieła i Kacper Wójcik ( klasa 1i ), którzy  udzielali zainteresowanej młodzieży wszelkich  informacji  dotyczących kształcenia w naszej szkole.  Uczniowie godnie i profesjonalnie reprezentowali ZSE.

Podczas multimedialnej prezentacji młodzież była  zainteresowana przedstawianymi i omawianymi tematami.  Publiczne wystąpienie uczniów odebrane zostało pozytywnie przez słuchaczy świętokrzyskich szkól podstawowych i gimnazjalnych.

Nadzór nad przygotowaniem i przebiegiem promocji szkoły sprawowała Stanisława Zapała – pedagog szkolny.

Uff, udało się … !

Godnie uczciliśmy Stulecie Niepodległości.

W dniu 15 października o 2308 uczniowie klas 3B i 3F z wychowawczyniami, Bożeną Nowak i Katarzyną Krąkowską wsiedli do pociągu (niektórzy pierwszy raz w życiu) jadącego do Trójmiasta. W rozśpiewanym wagonie dotarliśmy do Gdańska niemalże o wschodzie Słońca.

Szybkie śniadanie w hotelu i pierwszy czterokilometrowy spacer na koncert organowy w Katedrze Oliwskiej. Zachwyt wzbudził Park Oliwski z Ogrodem Japońskim. Potem podróż SKM do pierwszego portu w wolnej Polsce - Gdyni. Spacer po Skwerze Kościuszki i widok żaglowców w promieniach słońca pozostawiły niezapomniane wrażenia, a zapach bryzy morskiej wywołał tęsknotę za minionymi wakacjami.

W środę po śniadaniu czekał na nas autokar i Pani przewodnik. Dotarliśmy na Westerplatte, gdzie oddaliśmy hołd Obrońcom polskiego wybrzeża. A potem gratka dla fanów futbolu- zwiedzanie jednego z najpiękniejszych polskich stadionów-  Energa Gdańsk. Charakterystyczny „zardzewiały” budynek Europejskiego Centrum Solidarności wzbudził ogromne zainteresowanie, a opowieści Pani przewodnik o Solidarności pogłębiły wiedzę o historii współczesnej i skłoniły do refleksji. Pobyt w muzeum był także doskonałą lekcją tolerancji i udowodnił , że różniąc się można razem pracować dla dobra Polski.

Popołudniowo-wieczorny spacer po Gdańskiej Starówce i opowieści Pani przewodnik przeniosły nas w czasy późnego średniowiecza, dopiero Koło Widokowe nad Motławą uświadomiło nam , że jesteśmy w XXI wieku. Ostatnim punktem tego dnia było ognisko i wspólne pieczenie kiełbasek.

            W czwartek pobudka przed wschodem Słońca ( o 600 ), wczesne śniadanie i spacer na dworzec PKP  Gdańsk – Wrzeszcz, stamtąd do Malborka na największy pokrzyżacki zamek obronny. Rozmiary zarówno fosy , murów, komnat, jak i kuchni zamkowej i „wieży westchnień” (toalet jedynych w tamtym okresie) robią wrażenie. Nieprzebrana ilość schodów spowodowała uszczerbek na naszym zdrowiu. Wszystko zrekompensowały jednak pączki ze „Starej Pączkarni” .

            Ostatni dzień i worek atrakcji : Sopot-molo i plaża, atak łabędzi, Krzywy Domek i obowiązkowa wizyta w McDonald’sie ( wiecznie otwarte dzioby jak u piskląt - czym te matki je karmią?).  Syci podążyliśmy do Muzeum II Wojny Światowej. Na uszach słuchawki i kolejna wędrówka w bolesną przeszłość Polski walczącej o wolność. Wyczerpani doznaniami intelektualnymi zadbaliśmy o ciało. I znowu McDonald’s, kebab, Biedronka, a potem kierunek Reda i obawa o bezpieczeństwo zamieszkujących tamtejszy aquapark rekinów. W końcu 26 „wygłodniałych” uczniów ZSE Kielce stanowiło niewątpliwe zagrożenie. Pęd do wody był tak duży, że jeden z uczestników zamierzał wrócić do Gdańska w „japonkach”, ponieważ obuwie zostawił w holu budynku – na szczęście istnieją ochroniarze. Inny był tak wyczerpany nurkowaniem i atrakcjami wodnymi, że na peronie zostawił saszetkę , a w niej telefon komórkowy. Przygoda zakończyła się szczęśliwie, udowodniła nam, że są jeszcze uczciwi ludzie. Pani, która znalazła zgubę, skontaktowała się z właścicielem i oddała cenny przedmiot na dworcu w Gdańsku. A potem McDonald’s , KFC … i wreszcie o 2340 pociąg do domu. Kielce przywitaliśmy tak jak Gdańsk o wschodzie Słońca.

Oczywiście nie przyznamy się, ile zwiedziliśmy McDonald’sów i kebabów.

Mamy nadzieję , że przetarliśmy szlak wycieczkowy do Gdańska. Serdecznie polecamy, atrakcji moc!

PS.

    Wprawdzie nie będziemy uczestniczyć w Rajdzie „100 km na Stulecie Niepodległej” , ale musimy pochwalić się, że zrobiliśmy pieszo po 87 km każdy, co razem daje imponującą liczbę 2436 km.

W naszej szkole w dniu 16 października obchodzi się  Europejski Dzień Przywracania Akcji Serca.
W tym roku z inicjatywy nauczyciela wf Pana Andrzeja Mroczka została przeprowadzona prelekcja połączona z pokazami ratowniczymi.
Tematem spotkania było, postępowanie na miejscu zdarzenia (wypadek komunikacyjny), udzielenie pierwszej pomocy , a w szczególności zaopatrzenie poszkodowanego ze złamaniem otwartym z rozerwaną tętnicą udową oraz przeprowadzenie skutecznej resuscytacji w NZK .
W prelekcji uczestniczyły klasy 3A,3C,3D,3E,3G,3H i inni uczniowie.
Uczniowie dowiedzieli się jak zadbać o bezpieczeństwo i postępować na miejscu  zdarzenia.  
Dlaczego nasze działania w takich  przypadkach  należy podjąć natychmiast i jakie są priorytety postępowania. Zapoznali się z działaniem i zasadami użycia AED. 

Dodatkowe informacje