• slider_elektryk

Już w pierwszych dniach nowego roku szkolnego powiększyło się grono firm współpracujących z Zespołem Szkół Elektrycznych w Kielcach. W dniu 05.09.2019 dyrektor Władysław Zaucha podpisał porozumienie pomiędzy Szkołą, a firmą STOKOTA, reprezentowaną przez pana Marcina Pyszno, Dyrektora Oddziału w Kielcach.

Firma STOKOTA jest międzynarodowym producentem pojazdów przemysłowych. Specjalizuje się w konstrukcji pojazdów środowiskowych (cystern próżniowych i połączonych urządzeń wykorzystywanych do transportu odpadów, oraz czyszczenia przemysłowego i miejskiego). Zajmuje silną pozycję rynkową w konstrukcji cystern zarówno na kraje UE, jak i rynki wschodnioeuropejskie. Dzięki szerokiej gamie specjalistycznych produktów w firmie znajdują zatrudnienie fachowcy z różnych dziedzin, między innymi elektrycy - czyli przedstawiciele zawodów, w których kształci Zespół Szkół Elektrycznych.

Firma STOKOTA objęła patronatem pierwszą klasę technikum, w której kształcą się przyszli elektrycy i energetycy. Zawarta umowa otwiera możliwości wspólnego działania na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego i zachęcania młodzieży do wyboru zawodów związanych z branżą elektryczną i energetyczną. Na mocy podpisanego porozumienia Strony zobowiązały się  do wspólnego działania na rzecz doskonalenia praktycznych umiejętności uczniów, prezentowania nowoczesnych technologii stosowanych we współczesnym przemyśle, a także podnoszenia kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych. Realizacja porozumienia będzie miała różne formy współpracy – będą to między innymi płatne staże i praktyki, stypendia, a także możliwość zatrudnienia najlepszych absolwentów ZSE w firmie STOKOTA, jak i wspólne działania promocyjne mające na celu zachęcenie młodych ludzi do wyboru zawodów technicznych.

"Termin składania deklaracji na egzamin zawodowy w sesji styczeń/luty 2020 od 02.09.2019 do 09.09.2020r."
Terminy egzaminów:
Część pisemna - 10 stycznia 2020r.
Część praktyczna Model „d” - 9 stycznia 2020r.,
Model „w”, „wk” i „dk” od 11 stycznia do 15lutego 2020r.

 

Wyprawka szkolna 2019/2020

W roku szkolnym 2019/2020 pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, obejmie się uczniów:

  1. słabowidzących,
  2. niesłyszących,
  3. słabosłyszących,
  4. niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  1. niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  2. niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  3. autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  4. niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej od 1do 7.

Wszelkie informacje dotyczące dofinansowania można uzyskać u Pedagoga Szkolnego.

załączniki do pobrania: Wniosek;   Wyprawka szkolna na rok szkolny 2019_20

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/20 zainauguruje Msza Święta 02.09.2019 o godz.8.30 w kościele św.Wojciecha. Dalszy ciąg uroczystości odbędzie się o godz.09:30  według porządku: klasy I spotykają się na boisku szkolnym, pozostałe klasy w przydzielonych salach.
Serdecznie zapraszamy rodziców, uczniów,  i nauczycieli.
 
 

Dodatkowe informacje