• covid_maseczka

Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wejdą w życie od poniedziałku, 26 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br. Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian.

Szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe również w całości przechodzą na zdalne nauczanie. W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego organizowane w formie zajęć praktycznych prowadzi się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik. Praktyki zawodowe zaplanowane do realizacji w okresie całkowitego ograniczenia realizowane są zdalnie – w formie projektu edukacyjnego lub wirtualnego przedsiębiorstwa, mogą być także zaliczone na podstawie dotychczasowego doświadczenia zawodowego, bądź zrealizowanego wcześniej wolontariatu lub stażu zawodowego.

W okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

Pełny komunikat dostępny jest pod adresem: https://kuratorium.kielce.pl/46767/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne-dla-uczniow-klas-iv-viii-szkoly-podstawowej-i-uczniow-szkol-ponadpodstawowych/

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

"Pomimo panującej pandemii współpraca pomiędzy ZSE, a firmą STOKOTA kwitnie. Na mocy podpisanego w zeszłym roku porozumienia, Pan Dyrektor Zakładu STOKOTA, Marcin Pyszno, przekazał Zespołowi Szkół Elektrycznych w dniu 15.10.2020 zestaw narzędzi, które będą wykorzystywane podczas zajęć praktycznych przede wszystkim przez uczniów klasy patronackiej firmy STOKOTA, jak również przez innych uczniów naszej szkoły. Przekazanie to odbyło się w obecności Dyrektora ZSE, Pana Władysława Zauchy, oraz wychowawcy klasy patronackiej, Pana Krzysztofa Chrzana, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa w dobie pandemii.

Z pewnością narzędzia oddane do użytku naszym uczniom wspomogą proces dydaktyczny. Nie sposób w tym miejscu również nie wspomnieć, że podczas zaplanowanych na listopad praktyk zawodowych grupa dziesięciu uczniów klasy patronackiej będzie mogła przez miesiąc poznawać zasady funkcjonowania nowoczesnego przedsiębiorstwa, jakim niewątpliwie jest STOKOTA, jak również nabywać umiejętności związane z wybranym przez siebie zawodem. Na pewno zaprocentuje podczas czekającego ich egzaminu kwalifikacyjnego, jak i w przyszłej pracy w zawodzie."

Każdy może uratować życie…

5.10.2020r. uczeń naszej szkoły- Kacper Malus – został uhonorowany w urzędzie wojewódzkim za zaangażowanie w przygotowanie kampanii „Akcja defibrylacja”. Przedsięwzięcie to jest efektem współpracy: Wojewody Świętokrzyskiego, kieleckiego Stowarzyszenia Aktywności Zawodowej „Passa”, świętokrzyskiej Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

Celem kampanii jest propagowanie używania defibrylatorów AED: urządzeń służących przywróceniu prawidłowej akcji serca w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Organizatorom akcji zależało  na poinformowaniu o możliwości używania defibrylatorów AED jak największej liczby mieszkańców naszego województwa, a w szczególności uczniów świętokrzyskich szkół. Tym bardziej jest nam miło, że młodzież „Elektryka” propaguje  tę  akcję uświadamiając nam wszystkim, że każda minuta może być na miarę życia. Gratulujemy!!!!

Ślubowanie uczniów klas pierwszych to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu szkoły.12 października uczennice i uczniowie klas pierwszych stali się częścią społeczności Zespołu Szkół Elektrycznych. Uroczystość miała podniosły charakter. Poprzedzona została wysłuchaniem hymnu szkoły. Ślubowanie odbyło się w obecności pocztu sztandarowego.W wydarzeniu wzięli udział: wicemarszałek województwa świętokrzyskiego p. Renata Janik,dyrekcja szkoły, wychowawcy, nauczyciele i reprezentanci klas pierwszych.Po oficjalnych uroczystościach odbyło się Narodowe Czytanie. Uczniowie klas trzecich przybliżyli uczestnikom fragmenty „Balladyny” Juliusza Słowackiego. Dołączyła do nich wicemarszałek województwa świętokrzyskiego p. Renata Janik. Na koniec miała miejsce prezentacja klas pierwszych, w czasie której młodzi ludzie zaprezentowali swoje talenty wokalne, muzyczne, pisarskie czy aktorskie.

Dodatkowe informacje