• WiFi_Slider

14 marca obchodziliśmy Dzień Liczby Pi. Pojawiła się w szkole tablica z Pi-ciekawostkami i wąż z pierwszymi 268 cyframi nieskończonego i nieokresowego przybliżenia liczby Pi.

W wydarzeniu uczestniczyli uczniowie klasy 1 (A, B, D, E, F, H, I), klasy 2 (A, B, E, F, G, H) i klasy 3 (C, D). Rozwiązywali specjalnie na tą okazję przygotowane zadania. Najlepsi zostali wyróżnieni przez pana Dyrektora niepytajkami.

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców oraz prawnych opiekunów uczniów klas I-IV  na spotkanie z wychowawcami oraz nauczycielami ZSE.

Spotkanie odbędzie się 18 marca (poniedziałek) o godz.16.30

Przedmiotem spotkania będzie: poinformowanie rodziców (prawnych opiekunów) o zagrożeniach w klasach IV, postępach w nauce i zachowaniu uczniów od ostatniej wywiadówki, pochwały i uwagi, omówienie bieżących spraw nurtujących wychowawcę i rodziców, sprawy różne.

Dyżur nauczycieli w pokoju nauczycielskim od 17:00 do 17:30

W dniach 21.02.2019 – 26.02.2019  przedstawiciele dyrekcji, nauczycieli przedmiotów zawodowych  i uczniów z naszej szkoły odbyli wizytę roboczą w szkole partnerskiej kształcącej zawodowo w Sewilli.  Wizyta odbyła się w ramach realizacji zadań projektu pt.: „Międzynarodowa współpraca szkół szansą na lepszą edukację zawodową”. Nauczyciele brali udział w sesjach szkoleniowych, podczas których dzielili się doświadczeniem z kolegami ze szkół partnerskich z Hiszpanii i  Portugalii. Uczniowie brali udział w zajęciach lekcyjnych w szkole partnerskiej. Piękna pogoda, bogaty program kulturowy i gościnność gospodarzy zapamiętamy na długo.

Więcej informacji o projekcie na stronie projektu.

Absolwent naszej szkoły Artur Węgrzyn  będzie brał czynny udział jako prelegent w „Kieleckich Dniach Informatyka 2019”, które odbędą się w dniach 03-04 kwietnia br. w Kieleckim Parku Technologicznym.  Tematem prelekcji/warsztatu Artura (utalentowanego juniora software developer i studenta Politechniki Świętokrzyskiej, członka studenckiego koła naukowego Foton) będzie: „5 lat nowości w Javie”.

04 kwietnia 2019 r. młodzież z województwa świętokrzyskiego może sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności informatyczne oraz stopień przygotowania do podjęcia pracy
w sektorze IT w „Świętokrzyskim teście z informatyki”. Mogą wziąć w nim udział uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz studenci. Partnerami merytorycznymi testu
i fundatorami nagród są firmy Altar Sp. z o. o., Transition Technologies PSC oraz firma Infover S.A. Na najlepszych studentów i uczniów czekają cenne nagrody rzeczowe. Test ma na celu sprawdzenie wiedzy i umiejętności informatycznych młodzieży oraz stopnia ich przygotowania do podjęcia pracy w sektorze IT. W zeszłorocznej edycji wzięło udział ponad 70 uczniów i 40 studentów z województwa świętokrzyskiego.

Dodatkowe informacje