• WiFi_Slider

Rozpoczęliśmy realizację kolejnego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jest on skierowany do ok.  140 uczniów w zawodach: technik elektronik (Technikum nr 4), monter – elektronik (Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4) oraz elektronik (Branżowa Szkoła I stopnia nr 4) oraz 10 nauczycieli kształcenia zawodowego.

Czas trwania: 01.03.2018r. – 29.02.2020r.

Celem projektu jest wzrost umiejętności zawodowych przez realizację szkoleń, zajęć dodatkowych, warsztatów, praktyk i staży zawodowych o wysokim standardzie kształcenia oraz rozbudowa zaplecza technicznego kształcenia praktycznego w ZSE.

Więcej informacji w zakładce: PROGRAMY UNIJNE - RPOWŚ

VI Konkurs Czytania ze Zrozumieniem w Języku Angielskim już za nami. 22 marca 2018, jedenastu uczniów klas drugich, którzy uzyskali ponad 30 punktów w I etapie konkursu, wzięło udział w finale. Uczestnicy etapu finałowego pracowali z czterema tekstami na poziomie matury rozszerzonej, rozwiązując zadania zamknięte (dobieranie, test wielokrotnego wyboru). Zestaw konkursowy przygotowały nauczycielki języka angielskiego w ZSE - Agnieszka Rożniakowska-Gościniewicz i Anna Ilcewicz-Golda.

W dniu 20.03.2018r. uczniowie klas: 3C wraz z wychowawcą panią I. Kubicz, 3G wraz z wychowawcą panem T. Scendo, 3D, 3F wzięli udział w wycieczce przedmiotowej zorganizowanej przez panią  Małgorzatę Łatkowską do Centrum Nauki i Techniki w Łodzi, następnie zwiedzili Wystawę Leonardo da Vinci – Energia Umysłu .

    W Centrum Nauki i Techniki znajdującym się w odnowionej zabytkowej elektrociepłowni uczestnicy wycieczki poznali zagadnienia z różnych dziedzin nauki korzystając z instalacji  interaktywnych i multimedialnych.

   Uczniowie ,,wędrowali‘’ ścieżkami edukacyjnymi dostarczającymi  wiedzy z zakresu ,,Przetwarzania energii‘’, „rozwoju wiedzy i cywilizacji’’ oraz zagadnień „mikro i makroświata‘’. Wystawa „Leonardo da Vinci” to historyczne modele, interaktywne instalacje oraz filmy tematycznie związane z działalnością Leonarda da Vinci jako naukowca, wynalazcy i inżyniera.

Autorem zdjęć z wycieczki  jest pan Sławomir Mazur - Galeria.

Msza święta w intencji maturzystów ZSE w Kielcach o boże błogosławieństwo i światło Ducha Świętego  podczas egzaminów maturalnych zostanie odprawiona 02.05.2018 r. (środa) o godz. 7:00 w Sanktuarium na Jasnej Górze.

Z modlitewną pamięcią, Kustosz Sanktuarium Jasnogórskiego

Dodatkowe informacje