• koronawirus

Tradycyjnie,  jak co roku, 17 i 19 września uczniowie klas 4A,4B,4C,4D,4E,4F,4G,4H i 3F pod opieką nauczycieli języka polskiego i wychowawców zwiedzili  Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

       Największa nekropolia świata wywarła na nas ogromne wrażenie. Uczniowie w  ciszy i skupieniu przemierzali przestrzenie byłego obozu zagłady, oglądali pawilony, w których przetrzymywani byli więźniowie. Z uwagą wsłuchiwali się w słowa przewodników, nie zauważając nawet padającego deszczu i gradu.

        Miejsce to stało się symbolem Holokaustu i nazistowskich zbrodni popełnionych na  Polakach, Romach i przedstawicielach  innych narodowości. Na terenie obozu Auschwitz I hitlerowcy utworzyli pierwszy obóz dla mężczyzn i kobiet, tu miały miejsce pierwsze eksperymenty uśmiercania przy użyciu cyklonu B, tu mordowali pierwsze transporty Żydów, tu prowadzili pierwsze zbrodnicze eksperymenty na więźniach, tu wykonywali większość egzekucji przez rozstrzelanie, tutaj też w bloku nr 11 mieścił się centralny areszt dla więźniów z wszystkich części obozowego kompleksu, a także główna komendantura obozu i większość biur SS. Stąd oprawcy kierowali dalszą rozbudową kompleksu obozowego.

       W Birkenau naziści wybudowali większość urządzeń masowej zagłady, w których zamordowano około miliona Żydów. Obóz Birkenau był jednocześnie największym obozem koncentracyjnym (blisko 300 prymitywnych, w większości drewnianych baraków), w którym w 1944 r. przebywało ponad 100 tys. więźniów: Żydów, Polaków, Romów, i innych. Na blisko 200 ha zachowały się ruiny komór gazowych i miejsca wypełnione ludzkimi prochami, prymitywne baraki więźniarskie oraz kilometry obozowego ogrodzenia i dróg. 

       Pobyt w tym szczególnym miejscu zmusił nas do refleksji, uświadomił nam, że słowa przeczytane na jednej ze ścian baraku  powinny pozostać w naszej świadomości na zawsze:

„Naród, który nie zna swej historii, skazany jest na jej powtórne przeżycie…”

Uczniowie klas czwartych planujących zdawać egzamin maturalny zobowiązani są do wypełnienia deklaracji maturalnej w nieprzekraczalnym terminie do 28.09.2019. Należy mieć ze sobą dokument tożsamości z numerem Pesel - obecność obowiązkowa.

pobieramy załącznik na pulpit z deklaracją następnie otwieramy go w programie Acrobat Reader i wypełniam w obecności nauczyciela w wyznaczonym dla każdej klasy IV terminie, który będzie podany przez wychowawcę.

Deklaracje wypełniamy w salach 201 i 312.

Deklaracja do pobrania - plik

Już w pierwszych dniach nowego roku szkolnego powiększyło się grono firm współpracujących z Zespołem Szkół Elektrycznych w Kielcach. W dniu 05.09.2019 dyrektor Władysław Zaucha podpisał porozumienie pomiędzy Szkołą, a firmą STOKOTA, reprezentowaną przez pana Marcina Pyszno, Dyrektora Oddziału w Kielcach.

Firma STOKOTA jest międzynarodowym producentem pojazdów przemysłowych. Specjalizuje się w konstrukcji pojazdów środowiskowych (cystern próżniowych i połączonych urządzeń wykorzystywanych do transportu odpadów, oraz czyszczenia przemysłowego i miejskiego). Zajmuje silną pozycję rynkową w konstrukcji cystern zarówno na kraje UE, jak i rynki wschodnioeuropejskie. Dzięki szerokiej gamie specjalistycznych produktów w firmie znajdują zatrudnienie fachowcy z różnych dziedzin, między innymi elektrycy - czyli przedstawiciele zawodów, w których kształci Zespół Szkół Elektrycznych.

Firma STOKOTA objęła patronatem pierwszą klasę technikum, w której kształcą się przyszli elektrycy i energetycy. Zawarta umowa otwiera możliwości wspólnego działania na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego i zachęcania młodzieży do wyboru zawodów związanych z branżą elektryczną i energetyczną. Na mocy podpisanego porozumienia Strony zobowiązały się  do wspólnego działania na rzecz doskonalenia praktycznych umiejętności uczniów, prezentowania nowoczesnych technologii stosowanych we współczesnym przemyśle, a także podnoszenia kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych. Realizacja porozumienia będzie miała różne formy współpracy – będą to między innymi płatne staże i praktyki, stypendia, a także możliwość zatrudnienia najlepszych absolwentów ZSE w firmie STOKOTA, jak i wspólne działania promocyjne mające na celu zachęcenie młodych ludzi do wyboru zawodów technicznych.

"Termin składania deklaracji na egzamin zawodowy w sesji styczeń/luty 2020 od 02.09.2019 do 09.09.2020r."
Terminy egzaminów:
Część pisemna - 10 stycznia 2020r.
Część praktyczna Model „d” - 9 stycznia 2020r.,
Model „w”, „wk” i „dk” od 11 stycznia do 15lutego 2020r.

 

Dodatkowe informacje