• covid_maseczka
MATURA 2020 PILNE!!!!!

- listy, przydziały do sal będą wywieszone przed szkołą od piątku tj. 29 maja
- do szkoły wchodzimy wg porządku i z zastosowaniem obostrzeń (po wejściu na teren szkoły kierujemy się bezpośrednio do przydzielonej sali),
 
 
WEJŚCIE A GŁÓWNE - PISZĄCY NA I PIĘTRZE
WEJŚCIE B OD WARSZTATÓW - PISZĄCY W SALI 19w I NA ŚWIETLICY
WEJŚCIE C OD BOISKA - PISZĄCY NA II I III PIĘTRZE
WEJŚCIE D OD BLOKU SPORTOWEGO - PISZĄCY NA SALI GIMNASTYCZNEJ
 
- obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia na teren szkoły wszelkich urządzeń telekomunikacyjnych, plecaków, toreb, maskotek, itp.
- należy posiadać dowód tożsamości z nr pesel, czarny długopis i przybory ogłoszone w komunikacie dyrektora CKE
Przemieszczamy się w maseczkach lub przyłbicach, zachowując bezpieczny dystans. Po zajęciu miejsca w sali maseczkę lub przyłbicę można zdjąć.
W związku z obostrzeniami i koniecznością zachowania dystansu do sal wpuszczamy od godz.7:45, gdy egzamin zaczyna się o godz. 9:00. Na egzaminy rozpoczynające się o godz. 14:00, wpuszczamy od godz. 13:00

Komunikat dyrektora CKE w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2020 roku.

18 maja 2020

Drodzy Maturzyści! Prosimy o zapoznanie się z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2020 roku.

W dokumencie znajdziecie

  • harmonogram egzaminu maturalnego w terminie głównym, dodatkowym i poprawkowym,
  • czas trwania egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w części pisemnej.

Cała treść komunikatu znajduje się w zakładce EGZAMIN MATURALNY

W związku z wdrażaniem procedur obowiązujących na egzaminach zewnętrznych( matura ,e.zawodowe) oraz w trosce o bezpieczeństwo ,zobowiązuje się absolwentów szkoły (z lat ubiegłych) do przekazania informacji  (do 25 maja br. do wicedyrektorów) dotyczących alergii objawiającej  się kaszlem, katarem, czy łzawieniem.W przypadku braku takiej informacji, w sytuacji alergicznej mającej miejsce w trakcie trwania egzaminu, ten zostanie przerwany.
Egzamin ustny może odbyć się wyłącznie na wniosek zdającego, który musi przedstawić wyniki egzaminu w postępowaniu rekrutacyjnym do uczelni zagranicznych (termin składania 22 maja)
Przydziały do sal , procedury wejścia do szkoły, zachowania w czasie przemieszczania się, w trakcie egzaminu będą wywieszone przed szkołą, o terminie powiadomimy na stronie szkoły.

Elektromobilność - Politechnika Świętokrzyska

Elektromobilność!, Nowy kierunek na
Politechnika Świętokrzysk
już od przyszłego roku akademickiego 2020/2021!
Absolwent kierunku Elektromobilonobść posiadać będzie wszechstronne i różnorodne wykształcenie w tej interdyscyplinarnej dziedzinie, co da mu umiejętności rozwiązywania problemów związanych z aktualnymi wyzwaniami technologicznymi i innowacyjnymi najbliższych dekad. Będzie przygotowany do podjęcia pracy w obszarze przemysłu i jego otoczenia związanego z pojazdami o napędzie elektrycznym i hybrydowym, a także towarzyszącej im infrastruktury niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania tego typu transportu. Zdobędzie wiedzę w zakresie projektowania, budowy, sterowania i użytkowania energoelektronicznych przekształtników trakcyjnych, napędów pojazdów elektrycznych, magazynów energii, stacji ładowania pojazdów elektrycznych, układów automatycznego sterowania, systemów mikroprocesorowych.
Zdobyta wiedza i ciągły trend do przechodzenia na ekologiczne środki transportu o napędzie elektrycznym umożliwi podjęcie ciekawej pracy w dynamicznie rosnącej liczbie przedsiębiorstw, instytucji i organizacji zajmujących się elektromobilnością. Absolwenci będą również przygotowani do pracy w istniejących firmach produkujących tabor komunikacyjny oraz miejskich przedsiębiorstwach komunikacyjnych, które powszechnie wdrażają ekologiczne środki transportu. Nabyta w trakcie studiów rozszerzona wiedza w obszarze energoelektroniki, automatyki napędów elektrycznych oraz układów elektronicznych da dodatkowo absolwentowi mocne podstawy do podjęcia pracy w tak poszukiwanym na rynku zawodzie inżyniera utrzymania ruchu urządzeń elektrycznych, jak również możliwości kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia w ramach kierunków prowadzonych w dyscyplinie Elektronika, Automatyka i Elektrotechnika.

Dodatkowe informacje