• covid_maseczka
 
 
 
 
 
 

POPRAWKOWY EGZAMIN MATURALNY

WTOREK (8 WRZEŚNIA) GODZINA 14:00
JĘZYK POLSKI, MATEMATYKA - ŚWIETLICA
JĘZYK ANGIELSKI - sala 09
Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem tożsamości, czarnym długopisem i przyborami dopuszczonymi przez CKE.
Na terenie szkoły obowiązuje reżim sanitarny, zaleca się zakrywanie ust i nosa w sytuacji przemieszczania się.
1.09.o godz.9:00 w ,,Elektryku'' zabrzmiał długo wyczekiwany pierwszy dzwonek.
Stara ,,brać spotkała się w salach z wychowawcami , oczywiście w reżimie sanitarnym. Pierwszoklasistów osobiście powitała dyrekcja szkoły i wychowawcy.
 

    ,,Naprawdę istnieje tylko jedna radość : obcowania z ludźmi" (A.Saint de Exupery)’’  dzisiaj słowa te brzmią wyjątkowo.  My, zżyta  społeczność Elektryka,  wracamy spragnieni swojego towarzystwa. Chyba nigdy tak ochoczo nie wracaliśmy do szkoły.

 I od dzisiaj Wy, drodzy pierwszoklasiści, będziecie częścią  naszej społeczności.

 Przed Wami podwójnie trudne zadanie, bo musicie  zmierzyć się z  rzeczywistością związaną z pandemią w  nowym otoczeniu , w nowej szkole, w nowym, nieznanym środowisku. Ale zadbamy o to, abyście bardzo szybko poczuli się częścią nas, społeczności Elektryka.

Gwarantujemy Wam znakomite wykształcenie. Wyjątkowa kadra pedagogiczna przygotuje Was do egzaminów zawodowych i maturalnych , wychowawcy będą z Wami w ważnych dla Was momentach , a  we wszystkich trudnościach wspierać będą Was psycholog i pedagog.

  A Wy , drodzy pierwszoklasiści, po prostu macie czerpać wiedzę , systematycznie się uczyć.  Lepiej nie mogliście trafić.

W imieniu społeczności ,,Elektryka’’

Władyslaw Zaucha dyrektor szkoły.

 

 

 

 Informacje dla absolwentów:

  • Składanie deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego w sesji zimowej 2021 – do 11 września 2020 u kierownika Szkolenia Praktycznego.
  • Część pisemna – 12 stycznia 2021.
  • Część praktyczna:

a) kwalifikacje w modelu „d” (E.20 – t. elektronik, E.22,E.23 – t. energetyk, E.24 – t. elektryk) – 11 stycznia 2021.

b) kwalifikacje w modelu „dk” (E.14 – t. informatyk) – od 13 do 14 stycznia 2021.

Wyprawka szkolna 2020/2021

W roku szkolnym 2020/2021 pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, obejmie się uczniów:

 
1) słabowidzących,
2) niesłyszących,
3) słabosłyszących,
4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
6) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
7) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1–6,
8) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
9)z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1–6 i 8

Wszelkie informacje dotyczące dofinansowania można uzyskać w bibliotece szkolnej.

Załączniki do pobrania: Wniosek Wyprawka szkolna na rok 2020/2021

Wniosek_wyprawka_szkolna

Dziennik ustaw

Dodatkowe informacje