• Slider_wakacje

Rusza nabór na wyjazdy szkoleniowe do Sewilli w Hiszpanii w ramach projektu unijnego Erasmus+.

Uczniowie o profilu technik informatyk będą zdobywali wiedzę na temat programowania aplikacji na telefony mobilne a  uczniowie energetycy i elektronicy przejdą kurs zastosowania ognisk fotowoltaicznych w domach jednorodzinnych.

Wszyscy chętni uczniowie z klas drugich i trzecich o profilu technik informatyk i z klas trzecich o profilu technik energetyk i technik elektronik chcący wziąć udział w projekcie proszeni są o:

1. Zapoznanie się z Regulaminem oraz Kryteriami naboru. (w załączniku)

2. Wypełnienie Deklaracji przystąpienia do projektu oraz Karty Kwalifikacyjnej- (należy je pobrać z załącznika)

3. W/w dokumenty należy złożyć do pani  Martyny Patyńskiej, sala 112,  w dniach od 24.01 (wtorek) do 26.01 (czwartek) do godz. 12.00

4. Lista osób zakwalifikowanych  i lista rezerwowa będą ogłoszone  26.01.  (czwartek) około godz.13.00 w gablocie programu Erasmus+ na pierwszym piętrze.

5.  Rodzice uczestników projektu będą mogli uzyskać więcej informacji o projekcie podczas wywiadówki semestralnej  w dniu 27.01 oraz u pani Bożeny Legenc- koordynator projektu.

Proszę zwrócić uwagę na fakt, że w czerwcu i w lipcu będą odbywały się w szkole egzaminy zawodowe. Szkoła postara się dostosować terminy egzaminów do terminów wyjazdów projektowych. W przypadku gdy te terminy nie będąmogły być dostosowane, uczestnicy wyjazdów będą zdawali egzamin w kolejnej sesji egzaminacyjnej.

Dołączone załączniki:

Kryteria_naboru_Hiszpania    Regulamin rekrutacji-Hiszpania2017 

Hiszpania-przystąpienie do projektu (elektronik_kl3)

Hiszpania-przystąpienie do projektu (energetyk_kl3)

Hiszpania-przystąpienie do projektu (informatyk_kl2)

Hiszpania-przystąpienie do projektu (informatyk_kl3)

We wtorek 17 I i w środę 18 I odbędzie się próbna matura.

17 I 2017 (wtorek) - MATEMATYKA  800-1050

18 I 2017 (środa) - WYBRANY PRZEDMIOT DODATKOWY poziom rozszerzony  800-1100

UCZNIOWIE ZGŁASZAJĄ SIĘ DO SAL O GODZ.740, KAŻDY ZDAJĄCY PRZY WEJŚCIU DO SALI LEGITYMUJE SIĘ DOKUMENTEM ZE ZDJĘCIEM I  NUMEREM  PESEL ( dowód osobisty ,paszport, prawo jazdy ).

Po egzaminie pozostałe lekcje klas czwartych odbywają się zgodnie z planem lekcji. Listy zdających  znajdują się  w gablocie na korytarzu.

UWAGA  ABSOLWENCI !!! 
Ostateczny termin składania deklaracji na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie („nowy egzamin”) na sesję czerwiec/lipiec 2017 to 16 luty 2017 r. Absolwenci składają formularze papierowe bezpośrednio do wicedyrektor Anny Baran. Wzór obowiązującego formularza w załączniku.

Szanowni Państwo Drodzy Uczniowie

SZLACHETNA PACZKA to ogólnopolski projekt pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, realizowany przez Stowarzyszenie WIOSNA.

Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy, darczyńców i dobroczyńców, przed świętami Bożego Narodzenia, rodziny otrzymują paczki odpowiadające ich indywidualnym potrzebom, a często również marzeniom. Taka pomoc podkreśla godność obdarowanych. Oprócz rzeczy materialnych, rodziny dostają sygnał, że nie są same.

            Dzięki zaangażowaniu pracowników oraz uczniów naszej szkoły rodzina, której chcieliśmy pomóc została obdarowana nie tylko produktami spożywczymi oraz środkami czystości ale za zebrane fundusze kupiliśmy mała chłodziarkę i wirówkę. Za ten wspaniały gest wszystkim Darczyńcom bardzo dziękujemy. Dzięki Wam rodzina dostała wsparcie materialne i emocjonalne.

Maja Dymińska-Czyż i Martyna Patyńska

 Obdarowana Rodzina przekazała na nasze ręce życzenia świąteczne i podziękowania

Dodatkowe informacje