• Slider_ferie

17 października (wtorek), uczniowie klasy 2H uczestniczyli w wycieczce tematycznej do Elektrociepłowni w Kielcach. Na początku zapoznali się z przepisami BHP obowiązującymi na terenie zakładu, a następnie zwiedzali  elektrociepłownię. Dzięki takiej wycieczce uczniowie mogli zobaczyć w praktyce to, o czym uczyli się do tej pory w teorii. Wycieczka przebiegła bez zakłóceń, zgodnie z planem. Uczniom towarzyszyła pani Barbara Majewska

12 października 2017r. uczniowie klas pierwszych zostali oficjalnie przyjęci przez Dyrektora szkoły, pana Władysława Zauchę w poczet uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach. Przedstawiciele pierwszoklasistów złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły w obecności dyrekcji, grona pedagogicznego, pracowników administracyjnych oraz kolegów i koleżanek. Uczniowie klas pierwszych zostali także przywitani przez Patryka Łatasiewicza, przewodniczącego SU w imieniu całej społeczności szkolnej. Po podniosłej uroczystości młodzież wraz z wychowawcami i opiekunami udała się na rajd integracyjny.

13 października 2017 r. odbyło się w ZSE Święto szkoły.

W tym roku szkolnym uroczysta akademia składała się z dwóch części:

 

  • pierwsza – to obchody Dnia Patrona,
  • druga – Dzień Edukacji Narodowej.

Dzień Patrona to okazja do zaprezentowania – zwłaszcza uczniom klas pierwszych – sylwetki Ryszarda Kaczorowskiego oraz wspomnień związanych z nadaniem szkole Jego imienia. Uczestnicy uroczystości obejrzeli krótki  film poświęcony Patronowi , a Pan Dyrektor wręczył nagrody zwycięskim drużynom klas I , dla których 9 października panie K. Ciszewska, T. Dymek i E. Jakubowska – zorganizowały Szkolny quiz wiedzy o Patronie. W szkolnym quizie wyróżniły się :   

  • klasa I d - 1 miejsce
  • klasa 1 h - 2 miejsce
  • klasa 1 z - 3 miejsce. 

Gratulacje!

Tradycyjnie, jak co roku, Samorząd Uczniowski Elektryka zorganizował rajd integracyjny      i ognisko dla uczniów klas pierwszych.

W czwartek, 12 października, uczniowie pod opieką wychowawców i nauczycieli wyruszyli spod szkoły w kierunku Stadionu Leśnego. Już na trasie rajdu każda klasa mogła zdobyć punkty- z listy przygotowanej przez SU należało odszukać i sfotografować minimum 3 zabytkowe obiekty na terenie miasta, wśród nich Pałac Biskupów Krakowskich, Pomnik Czwórki Legionowej, Tablice Katyńskie, kielecki pręgierz.

Około godziny 11, w obecności dyrektora szkoły pana Władysława Zauchy oraz kierownika kształcenia praktycznego pana Michała Cedro, rozpoczęliśmy imprezę na Stadionie.

Dodatkowe informacje