• WiFi_Slider

Szanowni Uczniowie

Otwiera sie przed nami ogromna szansa na poprawę infrastruktury sportowej w naszej szkole, (boisko tartanowe, bieżnia, napiwietrzna siłownia), ale nie dokonamy tego bez Waszej pomocy i zaangażowania. Szczegółowe informacje będzie można uzyskać od nauczycieli wychowania fizycznego. Czas na przystąpienie do projektu to tylko 2 tygodznie. Wszystko zależy od Nas.
 Prosimy o Wasze pełne zaangażowanie dla dobra naszej społeczności szkolnej.
 

 

Od 2 września zaczęło się głosowanie na budżet obywatelski dotyczący naszego boiska. Głosowanie jest bardzo proste i nie zajmuje więcej ni 1 minutę. Ta jedna minuta poświęcona prze Nas (!!!!!przez naszych znajomych!!!!) może naprawdę dużo zmienić dla naszej społeczności szkolnej.

Głosować można na kilka sposobów jeden to wejście na stronę :

https://budzetobywatelski.kielce.eu/glosowanie-budzet-2017.html

instruktaż - film

wpisanie danych (koniecznie adres zamieszkania w mieście KIELCE) i zaznaczenie projektu D05 (jest to piąta pozycja na liście)

lub poprzez karty do głosowania (załącznik) zaznaczając X nasz projekt D05. Wypełnione karty przynosicie do szkoły do nauczycieli WF.

Będziemy mieć dwa stałe punkty w kieleckich galeriach handlowych, również w szkole będą dostępne karty do głosowania.

Do pobrania jest również karta głosowania: budżet_obywatelski

 

Informujemy, że do 8 września 2017 r. należy złożyć deklaracje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na sesję styczeń / luty 2018.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 zainauguruje Msza Święta o godz.9.00 w kościele św.Wojciecha. Dalszy ciąg uroczystości odbędzie się na boisku szkolnym o godz.10.00 (w razie niepogody klasy I spotykają się w sali gimnastycznej, pozostałe w przydzielonych salach).
Serdecznie zapraszamy.

Już kolejny rok z rzędu uczniowie mogą skorzystać z rządowego programu dofinansowania na zakup podręczników „Wyprawka szkolna”. W tym roku do uzyskania pomocy uprawnieni są tylko uczniowie posiadający Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

W roku szkolnym 2017/2018 pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, obejmie się uczniów:  

1)     słabowidzących,
2)     niesłyszących,
3)     słabosłyszących,
4)     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5)     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6)     z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7)     z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8)     z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7, posiadających Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,  uczęszczających
w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

Rządowy program

Wniosek

Dodatkowe informacje