• covid_maseczka

W ramach obchodów Dnia Patrona w ZSE, 07 października uczniowie klas pierwszych wzięli udział w szkolnym quizie wiedzy „Ryszard Kaczorowski – sylwetka Patrona”. Tematyka konkursu obejmowała dzieciństwo i młodość R. Kaczorowskiego, jego działalność w czasie II wojny światowej oraz w pracach rządu emigracyjnego. Niezbędne okazały się też informacje dotyczące nadania honorowego obywatelstwa Kielc.

Nasz Patron to człowiek, który całe życie poświęcił dla wolnej, niepodległej Polski, dlatego staramy się, aby młodzież poznała jego życiorys i czuła się dumna, że uczęszcza do szkoły, która za Patrona ma tak zacnego Polaka.

Konkurs przeprowadzili nauczyciele historii: K. Ciszewska, T. Dymek, E. Jakubowska, T. Majkowski

244417845 623980485262961 9043545181094145024 n

W okresie od 29.09. do 1.10. odbyły się w szkole wybory przewodniczącego SU.

W wyborach zagłosowało w sumie 799 uczniów. Spośród 6 kandydatów, najwięcej, bo 204 głosy, uzyskał Karol Jończyk z kl. 3G, obejmując funkcję przewodniczącego SU.

Ci, którzy żyją nadzieją, widzą dalej.
Ci, co żyją miłością, widzą głębiej.
Ci, co żyją wiarą, widzą wszystko w innym świetle.

1.10 2021r. nasi wolontariusze wzięli  udział  w uroczystościach inaugurujących kampanię ,,Pola Nadziei ’’ 2021/2022. Uczestniczyli we Mszy Świętej sprawowanej przez bpa Mariana Florczyka. Opiekunowie koła pani Iwona Wójcik i pani Jolanta Rzepa zasadziły  żonkile na rabacie symbolizującej Pola Nadziei .

W dniu 27.09.2021 delegacje uczniów naszej szkoły z klas 1D, 2D, 3D i 3C wzięły udział w spotkaniu online dotyczącym Programu Future Leaders Exchange (FLEX). Program FLEX jest całorocznym, w pełni finansowanym przez Departament Stanu USA programem wymiany uczniów szkół średnich, którzy wyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych na cały rok szkolny. W czasie spotkania, Pan Piotr Dobrosz  Dyrektor Programu FLEX w Polsce zaprezentował  informacje na temat tegorocznej rekrutacji oraz przedstawił relację z pobytu w USA.

Dodatkowe informacje